Arvid Nordquists virksomhedsledelse

Arvid Nordquists virksomhedsledelse

Anders Nordquist, CEO

Peter Johansson, CFO

Håkan Ljungqvist, Direktör Livs & Kaffe

Carl-Johan Svaton, Direktör Vin

Martin Danielsson, Personaldirektör

Peter Dannqvist, Supply Chain Director och Hållbarhetschef