År 2020 har vi:

År 2020 har vi:

 1. 80 % certificerede produkter
  • (100 % kaffe / 75 % vin & øl / 50 % fødevarer)
 2. 40 % fossilfri virksomhed
  • (levering / forædling / distribution)
 3. 90 % undersøgte ledere og leverandører Bæredygtighedssamarbejde etableret og undersøgt
  • via eSAT
 4. 80 % forbinder Arvid Nordquist med bæredygtighed
  • Kunder, leverandører, ledere, medarbejdere og forbrugere af kaffe

Hvordan når vi målet?

 1. Vi skal identificere vores påvirkning på miljø og mennesker i alle led i vores værdikæde
 2. Vi skal identificere, hvor der er risiko for, at der kan ske overtrædelser af gældende internationale aftaler, national lovgivning eller FN's Global Compact
 3. Vi skal udarbejde en tydelig plan for korrigerende handlinger og løbende forbedringer
 4. Vi skal gennemføre relevante foranstaltninger og aktiviteter i hver funktion i virksomheden med det formål at bibeholde en virksomhed, der er bæredygtig på langt sigt.

 

Læs mere om hvordan vi arbejder med at nå målene i vores rapport om bæredygtighed.