Iso-certificeringer

ISO er en internátional standard, der vil give sikkerhed for kunder og forbrugere til virksomheder, der arbejder på en ensartet og kontrolleret måde i forskellige områder. Arvid Nordquist er ISO 14001 og ISO 22000 certificeret.

ISO 14001

ISO 14001 er en international standard, der skal fastlægge et miljøledelsessystem. Standarden består af 55 specifikke krav og et antal vejledende anbefalinger, hvor ideen er den, at certificerede virksomheder arbejder med stadige forbedringer med henblik på at reducere sin miljøpåvirkning. De 55 specifikke krav skal opfyldes og kontrolleres årligt af miljørevisorer fra uafhængige certificeringsorganer. De øvrige vejledende anbefalinger er en hjælp til udformning af miljøledelsessystemet. Som bevis på at Arvid Nordquist opfylder de krav, som standarden sætter, er vi blevet certificeret hvert år siden 2003. Arvid Nordquist certificeres af Intertek Semko Certification AB.

Til ISO certifikat klik her

 

ISO 22000

ISO 22000 er en international standard for kvalitetsledelse inden for fødevareindustrien. Den omfatter alle led i fødevarehåndtering og bygger på ansvar og kommunikation, og målet er at opnå maksimal sikkerhed. Certificeringen indebærer, at sporbarheden sikres fremad og bagud i hele fødevarekæden, og der findes et dokumenteret ledelsessystem. Det er vigtigt for at forbrugeren kan stole på de fødevarer, der produceres, at blive certificeret iht. ISO 22000 og vise, at virksomheden har styr på fødevaresikkerheden. Arvid Nordquists produktion har været ISO 22000 certificeret siden 2010. Certificeret af det uafhængige certificeringsorgan Intertek Semko Certification AB.

Til ISO certifikat klik her