Vingården KWV

Vingården KWV

Integrity & Sustainability-certificeringen er et omfattende program for vinproduktion i Sydafrika, som omfatter alle vinproduktionens faser, og som også garanterer fuld sporbarhed. KWV var blandt de første til at certificere sine vine iht. dette system og alle vine er nu certificerede.

Arbejdet med systemet påbegyndtes i 1998, og KWV var et vigtigt og aktivt medlem i de brancheorganisationer, der drev programmet fra starten. De første vinproducenter blev certificeret i 2010, og regelsættets hovedpunkter er:

  • Nøje regulering af hvilke kemikalier, der må anvendes, hvornår og hvordan. Der må ikke være rester tilbage ved høsten.
  • Overgang til biologiske metoder ved bekæmpelse af skadelige insekter
  • Kontrol af vandforbrug og rensning
  • Genvindingsprogram for materialer, der indgår i produktionen
  • Reduktion af energianvendelse
  • Sikring af arbejdsforhold
  • Fødevaresikkerhed

KWV var blandt de første til at certificere sine vine iht. dette system, og alle virksomhedens vine bærer i dag mærket ”Integrity&Sustainability”. Efterlevelse af programmet kontrolleres af et uafhængigt kontrolorgan, som gennemfører grundige inspektioner efter et vilkårligt skema, hvor hver enkelt produkt i gennemsnit kontrolleres en gang hvert tredje år. KWV, der arbejder med godt 30 kontraherede vingårde, får altså ca. en tredjedel af sin produktion inspiceret årligt.