Arvid Nordquists virksomhedsledelse

Arvid Nordquists virksomhedsledelse

Anders Nordquist, CEO

Håkan Ljungqvist, COO

Peter Johansson, CFO

Thomas Hummelgren, Direktör Försäljning

Carl-Johan Svaton, Direktör Vin

Martin Danielsson, Personaldirektör

Peter Dannqvist, Supply Chain Director

Erica Bertilsson, Hållbarhets- & Kommunikationsdirektör