SÅDAN ARBEJDER VI MED AT

NEDBRINGE klimaaftrykket

Klimaemissioner i værdikæden udgør et af vores største miljøaftryk. Samtidig er vores virksomhed direkte påvirket af klimaforandringerne og derfor en af vores største forretningsrisici.

Arvid Nordquist Kaffe

 • Vi har som mål at halvere klima emissionerne forbundet med Arvid Nordquist-kaffe med 50% inden 2030 (Basisår 2014), inklusive både Scope 1, 2 og 3. 
 • Størstedelen af vores kaffe har været skovrydningsfrit siden 2014, og vi arbejder for overgang til regenerative landbrugsmetoder.
 • Vi rister med 100% biogas.
 • Vores kaffeemballage er lavet af plastik baseret på finsk tallolie, dvs. 100% fornybart materiale.
 • Vi sigter mod at reducere energiforbruget pr. kg ristet kaffe med 10% inden 2025.
 • Vi kompenserer for vores klimaaftryk ved hjælp af skovprojekter i kaffedyrkende lande for de emissioner, vi endnu ikke har formået at reducere.

Arvid Nordquist Mat, Vin & Øl og Non Food

 • Vi har som målsætning, at alle de mærker og producenter, vi repræsenterer, inden 2025 skal have klimamål med transparent opfølgning eller være tilsluttet Science Based Targets Initiativer.
 • Inden 2025 skal al emballagemateriale være 100% genanvendeligt, og for vores Non Food-produkter er der også en målsætning om at øge andelen af genanvendt plast (PCR) i emballagen.

Arvid Nordquist Koncern

 • Vores virksomhed drives fuldstændigt med vind- og vandbaseret elektricitet og energi, som har Naturforbundets certificering "Bra Miljöval" (Godt Miljøvalg).
 • Inden 2025 skal vores egen transport være 100% fossilfri, og vi sigter mod at reducere emissionerne forbundet med hjemtagelses transport med 10%.
 • Vores service- og firmabiler skal være 100% elektriske eller hybridbiler i hele Norden.
 • Vi har reduceret emissionerne forbundet med forretningsrejser med 32% (basisår 2019) og har allerede opnået vores langsigtede mål for 2025.
 • Yderligere donerer Arvid Nordquist fødevarer til sociale fødevarebutikker "Mat missionen". På den måde reducerer vi vores madspild samtidig med, at vi skaber samfundsmæssig nytte ved at lindre madfattigdom og sikre, at flere kommer i beskæftigelse.

Udover dette er vi aktive medlemmer af flere branchefællesskaber for at reducere vores klimapåvirkning; DLF & Fossilfrit Sveriges Vejledning til fossilfri virksomhed, Drikkevarebranchens Klimainitiativ og Fødevarevirksomhedernes Bæredygtighedsmanifest.

Sammen med dem arbejder vi på at identificere og implementere bæredygtige løsninger og rapportere vores fremskridt. Vi er også tilsluttet Science Based Targets Initiative og rapporterer i CDP.