SÅDAN ARBEJDER VI MED AT

NEDBRINGE MILJØPÅVIRKNINGEN

Miljøpåvirkningen omfatter flere af vores væsentlige bæredygtighedsaspekter; udledning til jord og vand, jordforbrug og tab af biologisk mangfoldighed, vandforbrug og kemikalier.

Vi har længe arbejdet på at reducere vores miljøpåvirkning ved at fokusere på, at en større del af vores salg kommer fra produkter med tredjepartsverificeret bæredygtighedscertificering. Certificeringerne indebærer forskellige krav til, hvordan man plejer jorden, reducerer brugen af vand og kemikalier og producerer på en ressourceeffektiv måde med retfærdige arbejdsvilkår. Derudover indsamler vi løbende oplysninger om, hvordan brandejere i vores produktportefølje arbejder med deres bæredygtighedsudfordringer. På denne måde fanger vi op og kommunikerer om de produktkategorier, hvis bæredygtighedsarbejde ikke fuldt ud omfattes af en tredjepartsverificeret bæredygtighedsstandard. Læs mere om det i vores bæredygtighedsrapport.

Arvid Nordquist Kaffe

  • Vi køber udelukkende tredjepartsverificeret bæredygtigt certificeret kaffe fra certificeringerne Rainforest Alliance, Fairtrade og en mindre del 4C. Læs mere om det her.
  • I vores indkøbspolitik for Arvid Nordquist kaffe stiller vi krav om tilpasning til regenerative landbrugsmetoder, bæredygtig vandanvendelse og reduceret kemikalieanvendelse . Læs mere om det her.
  • Vi arbejder kontinuerligt på at øge vores andel af økologisk dyrket kaffe.

Arvid Nordquist Livs & Konfekture, Vin & Øl samt Non Food

  • Vi arbejder på at øge andelen af tredjepartsverificerede bæredygtighedscertificerede produkter i vores portefølje inden for alle produktområder.
  • Vi kortlægger og følger vores brands og producenters arbejde med deres respektive væsentlige bæredygtighedsudfordringer for at sikre udvikling.
  • Vi arbejder for, at produkterne i vores portefølje produceres på anlæg med internationalt anerkendte miljøledelsessystemer.
  • Vi har som mål, at al palmeolie skal være certificeret og sporbar.