SÅDAN ARBEJDER VI MED

MENNESKERETTIGHEDER OG ARBEJDSVILKÅR

Vores arbejde med menneskerettigheder og gode arbejdsvilkår er integreret i hele vores virksomhed. Det omfatter både vores egen organisation og forholdene i vores værdikæde. Til hjælp i dette arbejde har vi vores Arbejdsmiljøpolitik og vores Adfærdskodeks. Sådan arbejder vi med at skabe et sundt arbejdsmiljø og gode vilkår i hele værdikæden.

Inden for Arvid Nordquist

  • Arbejdsmiljøet skal udformes med hensyn til den enkelte individ og dennes forudsætninger og behov.
  • Individet skal gives muligheder for at deltage og påvirke udformningen og tilpasningen af den egne arbejdsplads og arbejdsmiljø.
  • Arbejdsopgaverne inden for Arvid Nordquist skal, i størst muligt omfang, være interessante og stimulerende.
  • Medarbejderne skal have tilstrækkelig viden og tilbydes den uddannelse, der er nødvendig for at kunne udføre arbejdet på en sikker måde.
  • Vi fremmer en sund livsstil ved at tilbyde træning i arbejdstiden, frokostsubsidier og tilskud til sundhedsfremme.

I vores værdikæde

  • Arvid Nordquists adfærdskodeks er baseret på Amfori BSCI og indgår i vores proces for leverandørkontrol, den gælder for alle vores forretningspartnere og deres underleverandører. Læs vores Adfærdskodeks her.
  • Vi har en proces til at identificere, forebygge og minimere negative effekter med hensyn til menneskerettigheder og uhåndterlige arbejdsvilkår.
  • Produktion i lande med høj risiko for overtrædelser af menneskerettigheder og uretfærdige arbejdsvilkår håndteres bedst gennem tredjepartsrevisioner i overensstemmelse med menneskerettigheder og arbejdsvilkår. Læs mere om dette i forhold til produktporteføljen i vores bæredygtighedsrapport
  • For vores norske portefølje, der er omfattet af den norske lovgivning Åpenhetsloven, offentliggøres risikovurderingen på vores hjemmeside i Norge.