PERSONDATAPOLITIK 

Vi værner om dit privatliv, og det er vigtigt for os, at du føler dig tryg ved, hvordan vi håndterer dine persondata. Dette skal persondatapolitikken på en klar og gennemsigtig måde beskrive. 

Vi forpligter os til at respektere og beskytte dine persondata i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, brancheregler og andre relevante normer.

For at du bedre kan forstå, hvordan vi behandler information om dig, henviser vi herunder til vores grundlæggende principper for behandling af persondata. Al håndtering af persondata udføres i overensstemmelse med EU's privatlivslovgivning GDPR, på dansk oversat til databeskyttelsesforordningen. 

Persondataansvarlig

Arvid Nordquist HAB, organisationsnummer 556007-7868, med adressen Ekensbergsvägen 117, Box 1285, 17141 Solna (”AN", "vi", "os”), er persondataansvarlig for behandling af dine persondata, når du køber, reklamerer eller er i kontakt med os på anden vis. Dette gør sig gældende for data på denne og andre hjemmesider, der håndteres af Arvid Nordquist. 

Kontaktinformationer

Du kan kontakte os på personuppgiftsansvarig@arvidnordquist.se eller via brev som sendes til Arvid Nordquist, Ekensbergsvägen 117, Box 1285, 17141 Solna.

Indsamling af persondata

Hvad er persondata?

Persondata er alle typer af informationer, individuelt eller i kombination med andre data, der kan knyttes til en levende person. Typiske persondata er personnummer, navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Billeder og lydoptagelser af individer som behandles i pc'en kan være persondata selvom ingen navne bliver nævnt. Krypterede data og forskellige slags elektroniske identiteter, som f.eks. IP-adresser og cookies, regnes som persondata, hvis de kan linkes til fysiske personer.

Formålet med at indsamle persondata og hvilke data vi indsamler

Besøg på hjemmeside & apps
For at du skal kunne bruge vores hjemmeside og for at vi skal kunne evaluere og forbedre disse tjenester, bruger vi cookies og analyseværktøjer. En cookie er en lille datafil med tekst, der gemmes i din browser, og hver type cookie har en bestemt opgave. Nogle cookies bruges til at indsamle statistik om antallet af besøgende på hjemmesiderne, mens andre bruges til at indhente information om hvilket styresystem og hvilken browser den besøgende har brugt. Disse oplysninger gør os i stand til at udvikle og optimere vores hjemmesider og vores apps.

Kundeservice og kundekontakt
Vi indsamler persondata fra dig, når du kontakter os, f.eks via kundeservice, e-mail, telefon eller på anden vis. I første omgang indsamler vi de persondata, der er nødvendige for at kunne besvare dine spørgsmål eller behandle dine sager. Dette er oplysninger såsom navn, e-mail eller telefonnummer. I tilfælde af personlig kontakt indsamler vi også de øvrige personlige oplysninger, som du vælger at give os. Det kan f.eks. være oplysninger om allergier, helbred eller andre oplysninger om dig, der er relevante for din sag.

Nyhedsbrev
Når du tilmelder dig ANs nyhedsbrev, gemmer vi dit navn og din e-mail, så vi kan sende nyhedsbrevet til dig. Måske beder vi om yderligere oplysninger, såsom bopæl og erhverv, for at sende relevante oplysninger relateret til sted eller erhverv.

Webshop
Når du køber produkter i vores webshop, henter vi persondata fra dig for at kunne sende din ordre. Dette er oplysninger såsom navn, adresse, kontaktoplysninger og betalingsoplysninger.

Konkurrencer
Når vi arrangerer en konkurrence, indsamler vi persondata for at kunne identificere deltagerne, kommunikere med deltagerne, sikre deltagernes alder og for at kunne udpege vindere og overbringe præmier.

Messer og events
På messer og arrangementer kan vi indsamle persondata med det formål at informere om vores produkter og tjenester. Vi indsamler også persondata for at kunne kommunikere om messen eller begivenheden - både før, under og efter. Det kan være vedrørende bookingbekræftelser og svar på spørgsmål. Kategorier af personoplysninger, der behandles, er navn, erhverv, firmanavn, postadresse, e-mail og eventuelle ønsker om specialdiæter.

Sociale medier
Vi bruger de sociale medier i vores markedsføring. Udbyderne af disse medier indsamler og behandler persondata fra dig som bruger af platformen, for at kunne tilpasse den samlede service til dine ønsker og din adfærd. Vi indsamler ikke personlige oplysninger fra brugere, der besøger vores sociale konti uden at bede om samtykke i hvert enkelt tilfælde, såsom ved en konkurrence, eller hvis vi har brug for yderligere oplysninger i andre lignende forbrugerforhold. Hvis du er interesseret i at læse mere om de sociale netværks respektive persondatapolitik, finder du den information på hver enkelt platforms egne sider

Håndtering og lagring af persondata

ARVID NORDQUISTS juridiske grundlag for behandlING af dine persondata

Arvid Nordquist behandler dine persondata i henhold til loven. Det kan ske, at de samme persondata behandles både på baggrund af en indgået aftale, specifikt ved samtykke eller på baggrund af, at oplysningerne er nødvendige for at opfylde andre juridiske forpligtelser. Det betyder, at selvom du tilbagekalder dit samtykke, og behandlingen baseret på samtykket ophører, kan personoplysningerne stadig forblive hos os til andre formål. Vi behandler hovedsageligt dine oplysninger for at opfylde en aftale, som du er part i.

Aftalepartner og IT-leverandører

Vi bruger en række forskellige IT-tjenester og IT-systemer i vores forretning. I nogle af disse opbevares og håndteres persondata. Vi bekymrer os om dit privatliv og sikkerheden af ​​dine oplysninger i denne håndtering. Nogle systemer er installeret lokalt hos os, hvor det kun er vores personale, der har adgang til informationerne. I disse tilfælde sker der ingen overførsel til tredjemand. Nogle systemer er dog cloud-løsninger eller er installeret hos leverandøren og betyder, at vi overfører persondata til leverandøren. I disse tilfælde er leverandøren vores persondataassistent og håndterer dataene på vores vegne og efter vores anvisninger. Nogle arrangementer finder sted uden for EU/EØS-området. Det betyder, at persondata kan blive overført til partnere i disse lande for at gennemføre arrangementet. Nogle gange har vi så et fælles ansvar for persondata, det vil sige at begge parter er ansvarlige for at behandle disse data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Interne IT-systemer

Internt håndterer vi persondata i vores kundedatabase, salgssupportsystemer, og i vores systemer til nethandel, lager og vareleveringer samt kundeservicesystem. Disse systemer er til for, at vi kan levere de produkter, du har bestilt hos os, samt sørge for at vi kan håndtere de spørgsmål og den kundepleje, der er i forbindelse med udførelsen af ​​disse ydelser. I disse systemer bliver alle de personlige data, som vi indsamler, håndteret.

Administration af dine indkøb i webshoppen

For at kunne levere de produkter, du har bestilt hos os, bruger vi dine persondata til at registrere dig som ny kunde og håndtere din ordre i form af ordrebekræftelse, betaling, lager og levering. Administration af din ordre omfatter også brugen af ​​dine oplysninger til regnskab, afregning og revision samt din betaling.

Levering- og betaling af produkter

Vi bruger eksterne leverandører til at udføre din bestilling af vores produkter. Persondata videregives til distributionsselskaber for levering af din ordre og til betalingsudbydere for håndtering af din betaling.

Markedsføring

Kundeoplysninger kan bruges i Arvid Nordquists markedsføringssammenhæng til at kontakte dig via post, e-mail og SMS.

Hvis du har tilmeldt dig et af vores nyhedsbreve, bruger vi dine persondata til at sende dig nyhedsbrevet og til at tilpasse nyhedsbrevets indhold til dig. Dette er dels din e-mail og dels information om din købshistorik. Ved at bruge disse oplysninger kan vi give dig de tilbud, som vi mener, du har størst interesse og gavn af.

I nogle tilfælde deler vi oplysninger med vores partnere, der hjælpe os med at tilpasse tilbud og markedsføring til dig. Vi indgår aftaler for at sikre, at sådanne partnere behandler data i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

Hvis du deltager i nogle af ​​vores konkurrencer, bruger vi dine personlige oplysninger til at kommunikere med dig for at annoncere vindere og formidle gevinster.

Til analyse af brugermønstre og personalisering bruger vi cookies. Du kan læse mere i vores cookiepolitik.

Webanalysevirksomheder

Vi bruger eksterne leverandører til personalisering og analyse af brugeradfærd på vores hjemmesider og til brugerfeedback. Disse virksomheder håndterer persondata som "persondataassistenter" på vores vegne. De pågældende oplysninger er primært oplysninger, der indsamles gennem cookies og håndteres på et anonymt og aggregeret niveau.

Udvikling af tjenesteydelser og service

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler om vores kunder, til at udvikle og forbedre vores produkter og tjenester. Det gælder til dels vores digitale tjenester, hvor vi analyserer brugeradfærd for at udvikle hvordan vi præsenterer information, tilbud og designer funktioner. Det gælder også udviklingen af ​​vores produkter efter kundernes ønsker og adfærd og til f.eks. at afhjælpe mangler eller øge sikkerheden. Vi bruger hovedsageligt anonyme eller anonymiserede data på et aggregeret niveau til at udføre denne type analyser.

Kundeservice og kundekontakt

Vi bruger dine persondata til at kunne yde dig service, hvis du kontakter os med spørgsmål, kommentarer eller f.eks. klager. Vi bruger dine kontaktdata, som e-mail og telefonnummer til at kontakte dig i forbindelse med spørgsmål og sager. Vi kan også bruge alle de andre persondata, vi har indsamlet om dig, til at håndtere dit spørgsmål eller din sag, alt efter hvad der er relevant i den enkelte sag.

Lovgivning

Endelig kan behandlingen af ​​dine persondata også ske med henblik på, at vi kan opfylde forpligtelser i henhold til love og regler, for eksempel vedrørende sikkerhed og bogføring.

Opbevaring af persondata

Arvid Nordquist følger god skik i dansk handel. Vi gemmer dine persondata, så længe det er påkrævet af hensyn til behandlingen. I kundedatabasen gemmes persondata i 3 år efter, at du er ophørt med at være kunde.

Hvis du klager over et produkt, gemmer vi alle dine oplysninger, så længe sagen er i gang eller i maksimalt 6 måneder efter, at sagen er afsluttet.

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, vil dine kontaktoplysninger blive gemt, så længe du vælger at fortsætte med at modtage nyhedsbrevet.

Ved deltagelse i konkurrencer gemmer vi dine personlige oplysninger, indtil vi har udvalgt og offentliggjort en vinder. Vi sletter derefter dine personlige oplysninger.

De samme personoplysninger kan opbevares flere forskellige steder til forskellige formål. Det kan betyde, at oplysninger, der er blevet slettet fra et system, fordi de ikke længere er nødvendige, kan forblive i et andet system, hvor de opbevares med samtykke eller til et andet formål, hvor der stadig er brug for personoplysningerne.

Arvid Nordquists tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikker behandling af dine personoplysninger

Vi træffer løbende foranstaltninger for at overholde principperne om "indbygget databeskyttelse" og "databeskyttelse som standard." Vi evaluerer løbende risiciene ved den persondatabehandling, der finder sted, og træffer de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at reducere risiciene.

Vi uddanner løbende vores personale i spørgsmål om databeskyttelse. Har du direkte spørgsmål til, hvordan vi arbejder med EU's nuværende privatlivslovgivning GDPR - kontakt venligst personuppgiftsansvarig@arvidnordquist.se.

DINE RETTIGHEDER

Nødvendig håndtering af persondata og håndtering med understøttelse af dit samtykke

Denne behandling af persondata er nødvendig for, at vi kan opfylde en aftale med dig eller for, at vi kan opfylde en juridisk forpligtelse, tilladt uden samtykke. For at vi skal kunne indsamle og håndtere dine persondata til andre formål, skal du dog give samtykke til behandlingen. Du giver samtykke til håndtering af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af vores tjenester på arvidnordquist.se.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid vælge at tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os på personuppgiftsansvarig@arvidnordquist.se. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, sletter vi persondata og indstiller den behandling, der er omfattet af samtykket. Det kan ske, at de samme persondata behandles både med understøttelse af samtykke og med støtte for, at oplysningerne er nødvendige eller med støtte i andre regler.

Det betyder, at selvom du tilbagekalder dit samtykke, og behandlingen baseret på samtykket ophører, kan persondata stadig forblive hos os til andre formål.

Retten til at få information om hvilke persondata vi har gemt om dig

Hvis du ønsker oplysning om, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, kan du søge om dette skriftligt på ovenstående adresse. Registerudtræk udleveres efter anmodning og er gratis en gang årligt. 

Hvordan anmoder jeg om et registeruddrag? Du skriver og anmoder om et registeruddrag fra Arvid Nordquist. BEMÆRK! Du skal indsende din anmodning skriftligt, fordi den skal indeholde din underskrift, så du kan ikke bare sende en besked via e-mail. Mærk beskeden "Anmodning om udtræk af personoplysninger".

Sådan skriver du:

Persondataudtræk - til persondataansvarlig hos Arvid Nordquist HAB.
Jeg ansøger hermed om oplysninger i henhold til artikel 15 i databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Sted, dato og underskrift................................................................

Navne ................................................................ ................................

CPR-nummer ................................................................ ......................

Adresse ................................................................ ........................

E-mail ......................................................................................

Retten til at kontrollere dine personlige data. Du har ret til at anmode om, at oplysningerne om dig bliver slettet, suppleret eller rettet. Du har også ret til at anmode om, at behandlingen af ​​dine personoplysninger begrænses til bestemte formål og for eksempel ikke anvendes til direct mail eller s.k. profilering.

Cookies

På Arvidnordquist.dk bruger vi cookies til at forbedre din oplevelse, til at indsamle information til vores markedsføring og til at kunne udvikle hjemmesiderne. Oplysningerne opbevares anonymt. Udover vores persondatapolitik gælder vores cookiepolitik også for denne håndtering.

KLAGE

Enhver, der mener, at en virksomhed overtræder EU's privatlivslovgivning GDPR, på dansk oversat til databeskyttelsesforordningen, kan henvende sig til Datatilsynet. Læs mere på Datainspektionens hjemmeside www.datatilsynet.dk