plan vivo

Arvid Nordquist kaffe klimakompenserer ved at købe kompensationscertifikater fra træplantningsprojekter. Plan Vivo er den organisation, som sikrer, at Classics trægenplantningsprojekt opfylder de krav, der stilles til klimakompensation; additionalitet, håndtering af lækage samt permanens.
 
Plan Vivo er en anerkendt organisation inden for handel med frivillig klimakompensation, de er specialiserede i reduktion af væksthusgasser i form af bæredygtigt skovlandbrug og plantning af træer.
 
Plan Vivo har udviklet et regelsæt, som skal følges i forbindelse med udvikling, gennemførelse og opfølgning af skov- og trægenplantningsprojekter. De udsteder også kompensationscertifikater, det endelige bevis på den skabte klimanytte, som sælges til kompenserende organisationer. Ud over at projektet skal føre til klimanytte, stiller Plan Vivo desuden krav til for eksempel projektets bidrag til biodiversitet og en forbedret levestandard i området.
 
Plan Vivo styres af Plan Vivo Foundation, en non-profit stiftelse med base i Edinburgh. Plan Vivo-Systemet initieredes af Edinburgh Centre for Carbon Management samt Edinburgh University i 1994 og administrerer i dag miljøprojekter i mange forskellige lande. Alle projekter kontrolleres regelmæssigt af tredjepart uf over den løbende overvågning, der foretages af de lokale miljøorganisationer, der driver projekterne. Kompensationscertifikater udfærdiges af Plan Vivo Foundation, og handlerne kan følges i et register, som administreres af Markit.