PRODUKTER MED MINDST MULIG MILJØPÅVIRKNING ER FREMTIDEN OG ET BEVIS PÅ KVALITET

Produktionen af fødevarer er afhængig af et fungerende økosystem. Stabilt vejr, bestøvere og livsvigtige mikroorganismer i jorden er nødvendige for vores madproduktion. Samtidig påvirker fødevarekæden i vid udstrækning forudsætningerne for et stabilt klima. En stor del af verdens udslip af drivhusgasser stammer fra fødevarekæden. Overdreven brug af kemiske bekæmpelsesmidler og kunstgødning udgør også en risiko i vores branche. Vores branche bidrager ligeledes til plasticforurening af havene. Levering af kvalitet handler i lige så høj grad om, hvordan produktet udvikles, som hvordan det opleves, når det forbruges. Det er vores ansvar at arbejde for, at opfyldelsen af vores kunders behov for fødevarer og husholdningsartikler af høj kvalitet ikke bliver en hindring for fremtidige generationers behov. Det faktum, at mange af vores produkter tilmed produceres i lande langt væk, indebærer, at det er ekstra vigtigt med ansvarlig forretning.

VORES BÆREDYGTIGHEDSVISION

Al energi og materiale, der bruges, kommer fra vedvarende kilder, og samtlige produkter i vores portefølje skal være bæredygtighedscertificerede og revideret af en tredjepart.

For os indebærer et bæredygtigt ansvar:

  • At drive langsigtede og sunde forretninger.
  • At værne om FN’s menneskerettigheder.
  • At bidrage til øget overholdelse af ILO’s kernekonventioner
  • At sikre, at dagens produktion og forbrug af varer og tjenesteydelser tager hensyn til vores planets evne til at håndtere restprodukterne og genoprette balancen.

Hvordan opnår vi det?

  • Vi anvender i stigende grad vedvarende energikilder og materialer.
  • Vi mindsker udvindingen af ressourcer
  • Vi vælger leverandører, der har bæredygtighedscertificerede produkter, eller som driver et bæredygtighedsarbejde og/eller har klimamål, der er verificeret af en tredjepart.
  • Vi er medlem af BSCI og stiller de samme krav til vores leverandører, der har produktion i risikolande.

Arvid Nordquist er miljøcertificerede i henhold til ISO 14001 og kvalitetscertificerede i henhold til FSSC 22000 og IP Livsmedel.