EN GRØNNERE KAFFEEMBALLAGE BASERET PÅ NORDISK FYRRETRÆSOLIE

FOR EN LYSERE FREMTID

kvist

Vi vil mindske indvirkningen på miljøet og tager ansvar for hele værdikæden, fra farmer til forbruger.

Emballagen udgør en lille del af vores samlede klimapåvirkende udledning, men en del af kæden, som vi kan påvirke ved at vælge et mere bæredygtigt alternativ. Vi har derfor valgt at anvende et emballagemateriale med plast fra finsk fyrretræsolie, et restprodukt fra skovindustrien. Ved at vælge et plastmateriale, som er baseret på fornyelige råvarer, reducerer vi CO2-udledningen med 56 % sammenlignet med lignende plastmaterialer, som er baseret på fossil olie. Derfor kalder vi det en grønnere kaffeemballage.

Materialet er tredjepartscertificeret af ISCC, og fremstillingsmetoden er en såkaldt massebalanceløsning. Det fungerer på samme måde som systemet med grøn el, dvs. at emballageleverandøren i sin generelle produktion erstatter fossil olie med plantebaseret olie, i vores tilfælde svarende til 100 % af den mængde, der anvendes til at fremstille vores emballage. Massebalancesystemet betyder, at nogle af vores emballager kan indeholde mere fyrretræsolie, mens andre indeholder mindre eller slet ingen.

  • Massebalance er et skridt i omstillingen til fossilfri emballage, da flere virksomheder efterspørger løsningen, og emballageleverandørerne trinvist kan imødekomme den efterspørgsel, siger Erica Bertilsson, der er bæredygtighedsdirektør for Arvid Nordquist.
Hot coffee on old wood table with blur background of sunlight shining through the trees - soft focus, vintage tone

EN GRØNNERE EMBALLAGE BASERET PÅ NORDISK FYRRETRÆSOLIE

Brugen af plast fortsætter med at stige og er blevet 20-doblet siden 1960’erne. Plast består af 99 procent fossilbaseret materiale, der forårsager udledning af drivhusgasser og fremmer den globale opvarmning. Vi har valgt at anvende et emballeringsmateriale med plast fra finsk fyrretræsolie, som er et restprodukt fra skovindustrien. Ved at vælge et plastmateriale, som er baseret på fornyelige råvarer, reducerer vi CO2-udledningen med 56 % sammenlignet med lignende plastmaterialer, som er baseret på olie. Derfor kalder vi det en grønnere kaffeemballage.

January 18, Brazil  - Sundown on the coffee plantation landscape

ISCC-CERTIFICERET MASSEBALANCELØSNING

Vi tager ansvar og vil være en førende kraft for forandring. Ved at fremstille vores emballagemateriale via en ISCC-certificeret massebalanceløsning er vi godt på vej mod vores mål om at nå 100 % fossilfri emballage.

VIL DU OGSÅ GERNE VIDE …

Hvad er en massebalanceløsning? Hvad består den fornyelige del af? Hvordan du sorterer din kaffeemballage bedst muligt?
Hot coffee on old wood table with blur background of sunlight shining through the trees - soft focus, vintage tone