VIL DU OGSÅ GERNE VIDE …

SPØRGSMÅL OG SVAR

Hvad er en massebalanceløsning?

Massebalanceløsningen betyder, at fossilt materiale blandes med fornyeligt materiale i emballageproduktionen. Det er ikke kun en løsning, der forekommer i emballageindustrien. Den anvendes for eksempel også ved indkøb af grøn el. Det fornyelige materiale, der anvendes, er finsk fyrretræsolie, som er et restprodukt fra skovindustrien. Vores samlede andel af fornyeligt materiale i produktionen udgør 90 %, men da leverandører fremstiller andre emballager på samme anlæg, kan vi ikke garantere, at hver emballage indeholder et vist antal procent fossilfrit materiale. Vi ved kun, at den samlede mængde fornyeligt materiale, som vi har bestilt, er blevet anvendt i leverandørens produktion.

Hvad betyder ISCC-certificeret?

ISCC-certificeret betyder, at en tredjepartsrevisor har kontrolleret, at materialeproducenten har indkøbt den mængde fornyeligt materiale, der svarer til den volumen, som producenten også har solgt. Og har gjort det i overensstemmelse med ISCC's standard. ISCC er en anerkendt organisation med et globalt bæredygtighedscertificeringssystem, der dækker alle bæredygtige råvarer, herunder bio- og skovbrugsmasse, cirkulært og biobaseret materiale og fornyelige energikilder.

Hvorfor anvende en massebalanceløsning?

Hvis leverandører kun skulle producere biobaseret plast i forhold til den lave efterspørgsel, der findes i dag, vil det enten kræve, at der bygges nye anlæg, eller at eksisterende anlæg omstiller deres produktionsmetode.
Da de eksisterende produktionsanlæg skal laves om og rengøres, vil denne omstilling være meget dyr.
For at håndtere en gradvist stigende efterspørgsel og bibeholdelse stordriftsfordele er massebalancesystemet blevet introduceret i mange forskellige produktionskategorier.

Hvad består den fornyelige del af?

Fyrretræsolie, som er et restprodukt fra skovindustrien, mere nøjagtig papirmassefremstilling i Finland.

Hvorfor fornyelig plast gennem massebalance i stedet for genvundet?

Set ud fra en cirkulær tankegang er det altid en god idé at bruge materialer, der allerede er i omløb, som fx genvundet plast. Men ud over PET-flasken, som har sit eget indsamlingssystem, må genvundet plast ikke komme i kontakt med fødevarer. Vakuumindpakning af kaffe kræver desuden en emballage med høj elasticitet, hvilket genvundet plast i øjeblikket har svært ved at levere.

Hvordan skal du sortere din kaffeemballage?

Emballagematerialet skal sorteres som plast.