GROWN BY WOMEN

VI LØFTER KVINDER OG KVINDERS ARBEJDE

VI LØFTER KVINDER OG KVINDERS ARBEJDE

En vigtig del i kampen mod fattigdom er at i højere grad involvere kvinder i økonomien og på arbejdsmarkedet. Det er et af FN’s udviklingsmål, og der er vi med til at hjælpe. Vores kaffe AMIGAS fremstilles af bønner fra kaffeplantager, der drives af kvinder. Ved at at støtte disse plantager langsigtet bidrager Arvid Nordquist til at skabe bedre levevilkår.

AMIGAS GØR EN FORSKEL

De kvinder, som arbejder på kaffefarme, har sjældent adgang til de ressourcer, der er nødvendige for, at de kan udvikle landbruget, og dermed har de også svært ved at udvikle deres levevilkår. Mange kvinder sidder alene tilbage på kaffeplantagerne, som enker eller fordi deres mænd søger job inde i byerne. Hvis ikke kvinderne står som ejere af deres jord, har de svært ved at få adgang til kreditter, hvilket for eksempel er nødvendigt, hvis de skal kunne købe gødning og dermed øge produktionen. Med Arvid Nordquist AMIGAS bidrager vi til at gøre en forskel for fremtiden og for kvinders rolle i kaffeproduktionen.

70 % af verdens kaffe dyrkes på små familieejede farme, ofte i fattige lande, der er påvirket af borgerkrig. Kvinder gør ofte en stor del af arbejdet, men uden at få nok tilbage til at de kan leve et nogenlunde acceptabelt liv. Grown by Women bidrager til at forbedre disse kvinders levevilkår,
Wilhelm Nordquist, indkøbsdirektør, Arvid Nordquist Kafferosteri

KAFFE FRA PLANTAGER, DER DRIVES AF KVINDER

Kaffen i AMIGAS kommer fra kooperativer, der drives af kvinder. Ved at gå sammen i kooperativer, blive Fairtrade-certificeret og få støtte fra handelsorganisationer er farmerne blevet uddannet i, hvordan de udvikler deres landbrug, hvordan de tilpasser sig til klimaforandringer, og hvordan de forbedrer miljøet.