100 % KLIMAKOMPENSERET KAFFE

VI TÆNKER PÅ VORES PLANET

Hver kop Arvid Nordquist-kaffe, der bliver drukket, bidrager til, at der bliver plantet træer i afskovningsområder i kaffeproducerende lande.

Produktionen af kaffe medfører CO2-udslip i forbindelse med dyrkning, transport og ristning. Hos Arvid Nordquist Kaffe arbejder vi aktivt med at mindske disse udslip og vores miljøpåvirkning. Ved at plante træer i kaffeproducerende lande klimakompenserer vi for de CO2-udslip, som vi stadig ikke har mulighed for at gøre noget ved. 

100 % KLIMAKOMPENSERET

Vi har beregnet den klimapåvirkning, som produktionen af vores kaffe medfører, hele vejen ned på vareniveau. For den miljøpåvirkning, vores kaffeproduktion har tilbage, klimakompenserer vi 100 % – hele vejen fra dyrkning til butikshylden ved at vi køber klimakompensationscertifikater. Hvert certifikat kan spores med unikke serienumre.

PLANTNING AF TRÆER

Det at plante træer er en af mange måder at kompensere drivhusgasudledning på. Ca. 17 %, omtrent 6 mia. ton, af jordens CO2-udslip kommer fra ikke-bæredygtig arealanvendelse, bl.a. afskovning. Et middelstort træ absorberer hundredvis kilo CO2 under sin levetid. Det at plante træer er derfor en effektiv måde at binde kuldioxid og forbedre klimaet på.

POSITIV INDVIRKNING

Træ forbedrer desuden jordbunden, vandtilgængeligheden samt plante- og dyrelivet i området og giver nye økonomiske muligheder for de mennesker og samfund, der involveres. At plante træer og reducere afskovningen anses for at være den mest omkostningseffektive måde at bekæmpe drivhuseffekten på.

BÅDE FOR MENNESKE OG MILJØ

En større træbestand har en positiv indvirkning på miljøet, forbedrer jordforhold og vandadgang samt bidrager til et bedre plante- og dyreliv. Det giver også nye økonomiske muligheder for de mennesker og samfund, der er involverede. UDSLIP SOM VI KOMPENSERER FOR