100 % BÆREDYGTIGT-CERTIFICERET KAFFE

VI TAGER ANSVAR FOR MENNESKER OG MILJØ

Arvid Nordquist vil sikre gode miljøhensyn og trygge arbejdsforhold gennem hele produktionskæden og arbejde mod diskrimination og børnearbejde.

I mange af de kaffeproducerende lande er der risici i forbindelse med både arbejdsmiljøspørgsmål og spørgsmål vedrørende arbejdsvilkår. Korruption og børnearbejde er ikke ualmindeligt i mange lande, der dyrker kaffebønner. Det stiller krav til importørerne om at være ekstra omhyggelige og tage ansvar. 

FØRST I NORDEN TIL UDELUKKENDE AT BRUGE 100 % BÆREDYGTIGT-CERTIFICEREDE KAFFEBØNNER

Fra juni 2014 garanterer Arvid Nordquist, at bæredygtige landbrugsmetoder og bæredygtige arbejdsmiljø- og arbejdsvilkår anvendes gennem hele vores kaffeproduktion. Det gør vi gennem en kombination af UTZ-, Fairtrade-, Rainforest Alliance- og KRAV-certificerede sortimenter.

KRAV OM ARBEJDS- OG MILJØVILKÅR

Disse etablerede certificeringssystemer har omfattende kriterier for forbedrede landbrugsmetoder, arbejdsmiljø og arbejdsret. De modarbejder desuden børnearbejde og diskrimination. Certificeringssystemerne stiller også krav til miljøhensyn. Her indgår der bl.a. optimering af virksomhedens vandforbrug og mindskning af dens energiforbrug. Farmerne genbruger frugtkødet som naturlig gødning, bunddække og til biogasanlæg med henblik på at gå over til vedvarende energikilder.

TREDJEPARTSKONTROL

Men vigtigst af alt kan forbrugerne være sikre på, at en årlig tredjepartskontrol har fundet sted. Det indebærer, at en upartisk og uafhængig aktør sikrer, at producenten følger alle de kriterier, som certificeringen rummer. UTZ-certificeringen bidrager desuden med viden til producenten om forbedrede jordbrugsmetoder med det formål at opnå en bedre kvalitet, hvilket på sin side bidrager til yderligere forbedrede økonomiske vilkår. Omkring 90 % af kaffebønnerne i Arvid Nordquists basissortiment er kaffebønner, der er certificeret af UTZ.
Close-up shot of coffee leaves

100 % BÆREDYGTIGT-CERTIFICERET

90 % af Arvid Nordquists basissortiment indeholder kaffebønner, der er certificerede af UTZ Certified. De øvrige 10 % er en kombination af UTZ Certified, Fairtrade og Rainforest Alliance. Og hvad betyder disse certificeringer så?