UDSLIP SOM VI KOMPENSERER FOR

Produktionen af kaffe medfører udslip af kuldioxid under dyrkning, transport og ristning. Hos Arvid Nordquist kaffe arbejder vi aktivt med at mindske disse udslip og påvirkningen af miljøet. Gennem træplantning i de kaffedyrkende lande klimakompenserer vi for de udslip af kuldioxid som endnu ikke er sket.

DYRKNING

 

Dyrkningen udgør den største del af kaffens klimapåvirkning. Via dyrkningen sker klimapåvirkningen gennem den energi, der anvendes, og fra kunstgødning, hvis fremstilling påvirker klimaet. Økologisk dyrkning af kaffe uden kunstgødning har en betydligt mindre klimapåvirkning end konventionelt dyrket kaffe: 1,1 kg CO2 sammenlignet med 3 kg CO2 ved ikke økologisk dyrkning og 2 kg CO2 for UTZ-certificeret kaffe.

 • Vi benytter udelukkende kaffe fra bæredygtighedscertificerede avlere, hvor miljøpåvirkningen minimeres. Avlerne er certificeret af UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade og/eller EU-økologisk/KRAV.
 • Vi beregner klimapåvirkningen fra hver enkelt kaffefarm og hele vejen ud til den enkelte vare med det formål at styre bønneindholdet til kaffefarme, hvor klimapåvirkningen er mindre.
 • Vi vil øge volumenen af økologisk dyrket kaffe.
CO2E UDSLIP: 2,4 KG ANDEL AF TOTAL: 49%

MILLING

 

Når man forarbejder kaffe efter den vaskede metode, fjernes skal og frugtkød i en såkaldt ”pulper” (en tromle, der fungerer ligesom en centrifuge). Herefter anbringes bønnerne i vandfyldte bassiner, og det naturlige planteslim gæres væk ved kontakten med vandet. Herefter vaskes kaffen endnu en gang med rent vand. Vi anvender også metoden Natural, hvor kaffen soltørres med frugtkødet på. Herefter fjernes skallen og det tørrede frugtkød uden brug af vand. Her beregnes kun energiforbruget for den vandfri pulp.

 • Vi beregner klimapåvirkningen fra hver enkelt kaffefarm og hele vejen ud til den enkelte vare med det formål at føre bønneindholdet til kaffefarme, hvor klimapåvirkningen er mindre.
 • Der stilles krav til bæredygtighedscertificerede kaffefarme om at optimere vandforbruget for at reducere sløseri
 • Certificerede farme renser deres vand, så det kan genbruges
 • Certificerede farme arbejder med at mindske deres energiforbrug
 • UTZ-certificerede farme arbejder med at genbruge frugtkødet som naturlig gødning, plantedække og til biogasanlæg med det formål at overgå til vedvarende energi
CO2E UDSLIP: 1,92 KG ANDEL AF TOTAL: 39%

TRANSPORT TIL RISTERI

 

Transporten af Arvid Nordquists råkaffe sker på store containerskibe fra råkaffelandet til Sverige. Størstedelen af transporterne går med båd hele vejen til Stockholm og derefter en kort strækning med lastbil til Arvid Nordquists kafferisteri i Solna. Visse transporter går til Göteborg og derfra med tog til Stockholm. Hele 98 % af transporterne sker med båd og 2 % med tog. Arvid Nordquist vil:

 • arbejde for at mindske andelen af råkaffeleverancer i sække
 • undersøge og stille krav til vores transportleverandører, så vi altid anvender det brændstof og den transportmåde, der er bedst for miljøet, til vores indgående transporter
CO2 UDSLIP: 0,27 KG ANDEL AF TOTAL: 6%

RISTERI

 

I risteriet finder en klimapåvirkning sted gennem den energi, der anvendes i form af el, fjernvarme, fjernkulde, flaskegas (opvarmning af kafferister), anvendelse af ren kuldioxid (beskyttelsesgas til kaffen) og gennem forbrug af kontormaterialer. Arvid Nordquists risteri har siden 2003 været miljø- og kvalitetscertificeret i henhold til ISO 14001 og 22000 og arbejder løbende på at udvikle sit miljøarbejde i retning af en reduceret miljø- og klimapåvirkning. Vi har i flere år arbejdet på at reducere vores energiforbrug og gennemført en række foranstaltninger, blandt andet at skifte til lavenergipærer, optimering af ventilationens driftstider, installation af varmevekslere, tidsstyring af belysning og en opgraderet server hall. Vi betjener os af elleverandører, som bruger vind- og vandkraft samt fjernvarme og fjernkøling, som drives af biobrændsel med lave drivhusgasudledning. Energiforbruget skal mindskes ved at:

 • Arvid Nordquists primære leverandører skal have et systematisk miljøarbejde, og vi arbejder på, at de skal indføre et certificeret miljømanagementsystem. Vi prioriterer leverandører med klimamål og dokumenterer leverandørernes miljø-, klima- og CSR-arbejde ved hjælp af evalueringer af leverandørerne mindst hvert tredje år.
 • Arvid Nordquist nøje følger udviklingen på energimarkedet og bestræber sig på at overgå til fossilfri energikilder til risteridriften, når sådanne er rimeligt tilgængelige.
 • Vi arbejder systematisk på at nedbringe energiforbruget ved serverhåndtering, printere og kopimaskiner.
 • Klimapåvirkningen fra vores tjenestebiler skal over en femårsperiode reduceres med 25 %.
CO2 UDSLIP: 0,2 KG ANDEL AF TOTAL: 4%

TRANSPORT TIL FORHANDLERE OG BUTIKKER

Arvid Nordquists kaffe distribueres fra risteri til lager og videre til forhandlere og butikker med lastbil. Arvid Nordquists distributør er miljøcertificeret og har langsigtede mål for reduktion af sin klimapåvirkning. Arvid Nordquists mål i forbindelse med distribution:

 • Arvid Nordquist skal mindske de relative CO2-udslip med mindst 26 % til år 2020 (basisår 2006).
CO2 UDSLIP: 0,07 KG ANDEL AF TOTAL: 2%