Plantning af træer i Nicaragua

Plantning af træer i Nicaragua

Nicaragua er et af de fattigste lande i Latinamerika og et af de lande, som Arvid Nordquist køber kaffe fra. Gennem Arvid Nordquists klimakompensation af kaffe plantes der årligt flere hundredtusinde træer, hvilket bidrager til en positiv udvikling i Nicaragua, som ellers oplever en hurtig afskovning. Træerne binder CO2 og kompenserer for de udslip, som vores kaffeproduktion medfører. Gennem plantningen af træer kan vi give noget tilbage til landet og indbyggerne.

Projektet i Nicaragua er blevet startet og drives af den canadiske, non-profit landbrugsorganisation Taking Root, der arbejder i blandt andet Nicaragua. Projektet er udviklet i overensstemmelse med Plan Vivo. Det er Plan Vivo, der udfærdiger de kompensationscertifikater, som hører til træplantningsprojektet i Nicaragua.

Social genplantning CO2-bindingen sker i takt med at træerne vokser, og derved øges også bondens adgang til frugt, brænde og tømmer. Ved at plante lokale træarter og dyrke forskellige typer af de lokale planter støttes økosystemet (planter og dyr) og den biologiske diversitet. Ved at fremstille og distribuere effektive komfurer, som kræver mindre brænde og har en mindre påvirkning på helbredet, forbedrer man desuden levevilkårene for bønderne og deres familier.

Ud over at gavne miljøet giver træplantningen arbejdspladser og bidrager dermed til økonomisk udvikling i en underpriviligeret region med mange bønder uden økonomiske ressourcer. Desuden bidrager træplantningen til:

• en næringsrigere jord, idet visse træarter beriger jorden med kvælstof, som er et livsvigtigt næringsstof for alle planter.
• at træet regulerer vandgennemstrømningen og binder jorden, hvilket forhindrer jordskred og oversvømmelser i regnperioder og  holder på vandet i jorden i tørkeperioder.
• at træer og skov giver lavere og mere stabile temperaturer og indvirker positivt på mikroklimaet.
• at skovrydningen i området reduceres, idet projektet gør mange småbrugere selvforsørgende med brænde.
• indkomster i form af f.eks. tømmer, brænde, honning og frugt.
• reduktion af fattigdom og forbedring af levestandarden.
• øget kapacitet og viden i samfundet og hos den enkelte til at håndtere sociale, økonomiske og miljømæssige udfordringer.
• forøget entreprenørskab og foretagsomhed blandt andet gennem etablering af planteskoler.

Træplantning giver håb - Bonden Marias fortælling

Maria Elisa Blandon er en af dem, der er med i træplantningsprojektet. Her er hendes fortælling om, hvordan hun ser på projektet.

"I 2010 kom Taking Root til vores lille by og spurgte, om vi var interesserede i at gå med i deres projekt. Jeg og flere med mig var i tvivl. De fleste organisationer, der er kommet til Nicaragua med lignende projekter, er rejst igen, så snart de var færdige, og livet er gået tilbage til at blive som før. Derfor sagde jeg nej tak. Men efter et år lagde jeg mærke til, at Taking Root stadig var der. Min nabo Juan, som gik med i projektet fra starten, fik sine første penge af Taking Root, efter at de havde kontrolleret, at de træer, som han havde plantet på sin grund, stadig var der.* Juan og hans familie talte godt om Taking Root, om deres viden, entusiasme og gode humør. Han overtalte min familie og mig til at gå med, og siden har flere familier sluttet sig til.

Vi har været med i det hele vejen. Fra at hjælpe med at udvælge træarter, der passer ind i vores natur. Vi samlede frø, såede og plantede træplanterne. Derefter beskyttede vi planterne for at give dem de bedste muligheder for at vokse til store træer. Taking Root gav mig et rentefrit lån, så jeg kunne købe et stakit rundt om min plantning. Nu kan kreaturerne ikke æde mine planter.

Vi planter træerne på den del af vores jord, som vi ikke bruger. Det er trods alt landbruget, der giver os mad og en indtægt året rundt. Samtidig betyder det, at vi ikke behøver at gå uden for vores område for at fælde træer til brænde, da projektet blander forskellige træarter til vores behov**.

Taking Root giver den støtte og viden, vi behøver for at forblive i projektet, og jeg ser positivt på fremtiden. Jeg er taknemmelig over for dem og virksomheder som Arvid Nordquist, der sørger for, at der er penge til at gøre dette muligt. Min familie har det bedre, og jeg får en mulighed for at skabe et grønnere Nicaragua. Jeg drømmer om det Nicaragua, jeg husker fra min barndom, med grønne skove overalt. Når jeg ser ud af vinduet, kan jeg se mit barnebarn sidde under et træ, jeg har plantet. Nu tør jeg håbe, at drømmen kan blive sand."

Fodnote * Gennem vejning og måling kontrollerer Taking Root, at træerne har det godt og vokser, som de skal. Træer, der dør, skal erstattes i henhold til reglerne. Allerede fra starten plantes der nogle ekstra planter for at kompensere for, at visse planter ikke overlever.

** Bønderne planter en blanding af større CO2-bindende træer og mindre træer til brænde. Disse kan plantes tæt (så jorden udnyttes effektivt), og når de store CO2-bindende træer begynder at kræve mere plads, er brændetræet klar til at blive fældet. De CO2-bindende træer har en rotationstid på 20-40 år, mens brændetræets blot er 3-5 år. Brændetræ gavner klimaet i mindre omfang, men giver bønderne brænde og indtægter (når de kan sælge brænde), samtidig med at de ikke behøver at tage træ fra andre områder for at overleve.