ARVID NORDQUISTS

Code of conduct

Cook decorating a plate and putting the ultimate touches - focus on foreground

Arvid Nordquist HABs adfærdskodeks har til formål at definere de værdier og principper, der styrer os i vores drift.

Arvid Nordquist er afhængig af adfærdskodeksen udviklet af Amfori/BSCI, Business Social Compliance Initiative. Det betyder, at Arvid Nordquist skal leve op til de krav, BSCI stiller, men også at vi stiller samme krav til vores samarbejdspartnere og underleverandører. Vi har også et ansvar for at sikre, at adfærdskodeksen følges. Det gør vi gennem risikovurderinger og kontrol med, hvordan vores leverandører og partnere sikrer overholdelse af kodekset. Produktion i lande med høj risiko for ubæredygtig arbejds- og miljøpraksis sikres bedst ved audit i overensstemmelse med BSCI, Sedex, Fairtrade, Rainforest Alliance eller et andet system, der dækker de dele, der er behandlet i vores adfærdskodeks.

Vores adfærdskodeks omfatter Amfori BSCIs 13 principper, som du kan læse mere om på nedenstående link.

For Arvid Nordquist HAB er ansvar for miljøet i værdikæden lige så vigtigt som hensynet til mennesker. Vi har tilsvarende forventninger til vores partnere og deres underleverandører og har derfor suppleret vores adfærdskodeks.

Vi forventer og arbejder for et åbent og gennemsigtigt samarbejde, at vores samarbejdspartnere og deres underleverandører skal have et aktivt miljøarbejde, der overgår lovkrav og et miljøledelsessystem, der kan sammenlignes med ISO 14001. Miljøarbejdet skal adressere vor tids store udfordringer som f.eks. :

  • Reducer drivhusgasemissionerne i overensstemmelse med Paris-aftalen
  • Reducer brugen af ​​uønskede kemikalier
  • Bevarelse af biologisk mangfoldighed og reduceret skovrydning
  • Forbedret jordsundhed
  • Begræns brugen af ​​vandressourcer
  • Behovet for energieffektiv og cirkulær emballage
  • Bæredygtig affaldshåndtering

Læs mere