NISSIN Foods

En bæredygtig fremtid

Nissin Foods er en af verdens største producenter af ramen og sobanudler. I miljøstrategien EARTH FOOD CHALLENGE 2030 fokuserer Nissin Foods på tiltag for at reducere sin indvirkning på både klimaet og begrænsede naturressourcer.

Earth-challenge.png

For at fremskynde arbejdet med at nå målene i EARTH FOOD CHALLENGE 2030 har de opstillet tre fokusområder.

Klimaet

  • Nissin Foods er tilsluttet Science Based Targets Initiative (SBTi), hvilket betyder, at de har forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen i overensstemmelse med Paris-aftalens mål på 1,5 grader.
  • For at opnå SBTi-målet er Nissin Foods begyndt at skifte til vedvarende energi i alle produktionsanlæg, indkøb af råvarer med lavere klimapåvirkning og omstilling til genanvendelige emballager af bæredygtige råvarer.
  • Nissin Foods deltager i det internationale initiativ RE100, som sigter mod at købe 100 procent af den el, der bruges i forretningsdriften, fra vedvarende energikilder.
  • De stiller også krav til leverandørerne om at gennemføre tiltag for at reducere klimapåvirkningen.

Begrænsede naturressourcer

Alle produktionsanlæg inden for koncernen skal have et miljøledelsessystem certificeret i overensstemmelse med ISO 14001.

  • Nissin Foods har etableret en grøn indkøbspolitik med fokus på indkøb af råvarer med mindre miljøpåvirkning og sporbarhed fra råvare til færdigt produkt. Politikken omfatter fødevaresikkerhed og respekt for miljøet og menneskerettighederne.
  • Virksomheden støtter NDPE-politikken (No Deforestation, No Peat, No Exploitation), hvilket betyder, at al palmeolie i Nissin Foods' produkter er RSPO-certificeret og dermed sporbar og verificeret af en tredjepart.
  • Nissin Foods stiller krav til, at virksomhedens leverandører skal overholde miljørelaterede love, regulativer og aftaler samt alle relevante internationale standarder.

Menneskerettigheder

  • Nissin Foods støtter FN's Deklaration om Menneskerettigheder, FN's Globale Compact og Den Internationale Arbejdsorganisations Deklaration om Grundlæggende Principper og Rettigheder på Arbejdsområdet.
  • Virksomheden udfører løbende menneskerettighedsdue diligence og samarbejder med lokalsamfund for at adressere eventuelle negative påvirkninger fra virksomhedens aktiviteter i hele værdikæden.
  • Nissin Foods er også tilknyttet SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) og Eco Vadis. Eco Vadis er en organisation, der arbejder med at vurdere og gennemgå virksomheders bæredygtighedspræstationer. Nissin Foods Europe modtog en sølvmedalje fra Eco Vadis i 2023.